Yasemin Allsop

Passionate about Teaching and Learning with Technology

Programcılık öğretecek öğretmenlerin eğitilmesi konusunda İngiltere’deki uygulamalardan alınacak dersler

2013 yılında yeni ‘Computing’ dediğimiz teknoloji eğitimi müfredatı yayınlandığı zaman, herkesin kafasında aynı soru vardı; okullar bu programı 2014 yılından itibaren uygulamak için hazır olabilecekler mi? Bu müfredat ile programcılık 6 ile 14 yaş arası zorunlu ve 14 ile 18 yaş arası ise seçmeli ders oldu. Bu yıl ICT dersleri de tamamen liselerden kaldırıldı ve liselerde sadece programcılık dersleri müfredata dahil edildi. Biz ICT derslerinin de liselerde bir seçenek olarak kalması taraftarı idik ama maalesef hükümet bizimle aynı fikirde değildi. Tabi ki müfredat hazır, ancak müfredat 4-5 paragraftan ibaret. Peki bu müfredatta yazılı öğrenme hedeflerinin öğrencilere ne şekilde hangi aktivitelerle öğretileceğine kim karar verecek? Öğretmenleri, özellikle hayatında hiç kodlama yapmamış olan öğretmenleri kim nasıl hazırlayacak? Ya okulun teknolojik altyapısı bu müfredatın gereklerine göre nasıl tasarlanacak? Başlangıçta kafamızı kurcalayan bir çok soru vardı. Eğitimciler bunun sadece müfredatın değiştirilmesi ile olmayacağının farkında idi ancak herkes milli eğitim bakanlığının alacağı tavrı beklemeye başladı ve sonunda beklenen haber geldi. ‘Computing at School’ denilen gönüllü eğitimciler tarafından kurulan; Microsoft, Google ve BCS (İngiliz Bilgisayar Bilimleri derneği) tarafından desteklenen grup, öğretmenleri eğitme görevini üstlendi. Bu hepimizi çok sevindiren bir haberdi, özellikle bu grup bizim gibi eğitimcilerden oluştuğu için ve hiç bir maddi hedefleri olmadığı için hepimizin saygısını kazanmıştı. Eğitim modeli de çok basitti; Programcılık alanında ‘master teacher’ denilen lider öğretmenler yetiştirmek. Bu öğretmenler de aldıkları eğitim sonrasında kendi bölgelerindeki öğretmenler için atölyeler yapmakla yükümlü idiler. Ben CAS’ın yetiştirdiği ilk lider öğretmenlerden biriyim, hatta okulumuz bu konuda çok başarılı olduğu için İngiliz hükümeti tarafından, ‘Programcılık alanında mükemmel örnek okul’ ödülüne layık görüldü. Tabi burada okul hakkında biraz bilgi vermek lazım. Bu bir devlet okulu idi ve...

Kodlama eğitimi neden ilkokuldan itibaren zorunlu olmalı?

Bir kaç gün önce sayın Sanayi Bakanı Fikri Işık güzel bir haber paylaştı. Kodlama derslerinin orta okul ve liselerde zorunlu olacağını söyledi. Beni çok sevindiren ama aynı zamanda çok da düşünderen bir haber. Sebeplerine gelince: Birincisi; çocukların ilgi alanları erken yaşlarda edindikleri deneyimlerle şekillenir. Bu deneyimler öyle önemlidir ki ileride meslek seçimlerinde dahi etkili olur. Dolayısıyla çocuklara hem okul hem okul dışında edindirdiğimiz deneyimler, kazandırdığımız beceriler onların geleceklerini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecektir. Bugün iş gücündeki yetersizlik bu konuya daha da önem vermemize sebep olmuştur. Avrupa topluluğu’nun web sayfasında geçen hafta yayınlanan makalede 2020 yılı itibariyle, 825,000 ICT bilgi ve becerisi gerektiren doldurulmamış iş ilanı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca ICT ile ilgili alanları üniversitede seçenlerin sayısının 2006-2013 yılları arasında % 13 oranında azaldığı yazılmıştır. (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/skills-jobs ) Figür 1: AB dijital beceriler analizi İngiltere’ye baktığımız zaman durum daha da vahimdi. 2013 yılında Ian Livingstone tarafından yazılan raporda IT alanında 100,000 doldurulmamış iş ilanı olduğu ve üniversitelerde bilgisayar bilimleri alanını tercih edenlerin sayısının yüzde 60 oranında azaldığı yazılmıştır. Öyle ki İngiltere IT ile ilgili meslekleri çalışma izni verilecek meslekler listesine koymuş, diğer ülkelerden bu alanda çalışacak göçmen kabul etmiştir. 2013 yılı itibariyle Hindistan ve Çin’de yüzbinlerce, Polonya’da 40,000 bilgisayar bilimleri ile ilgili bölümlerden mezun kişiler var iken, İngiltere’de sadece 7,434 kişi bu bölümlerden mezun olmuştu. Son olarak O2’nun geçen yıl yapmış olduğu araştırmaya göre 2020 yılı itibarıyla Birleşik kırallıklar’da 2.3 milyon teknolojik bilgi ve becerilere sahip çalışana ihtiyaç duyulacaktır. İngiltere’de teknoloji müfredatının yenilenmesinin sebeplerinden biri budur. Çocuklara teknolojiyi kullanmanın yanı sıra nasıl çalıştığını öğretme ve kodlama derslerine ağırlık verilmesinin sebeplerinden biri bu ekonomik sorunlarla ilgilidir.   Figür 2: Microsoft UK Bilgisayar bilimleri...

Follow me on Twitter

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.